Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    profil

Zhejiang Jinsai Precision Technology Co., Ltd., 20 ýyldan gowrak wagt bäri tigir merkezi podşipniklerini, tigir merkezlerini we uniwersal bilelikdäki ýygnanyşygy öwrenmäge, ösdürmäge we öndürmäge gönükdirilen hünärmen öndüriji.1999-njy ýylda döredilen Zawody iki gezek göçürdik, häzirki wagtda kärhana Zhejiang welaýatynyň Haýning şäheriniň Jianshan täze etrabynda milli ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýär, 160 önümçilik işgäri, 20 dolandyryjy işgär, 10 hil gözegçisi, 5 ýokary derejeli inersenerler we 40,000 inedördül metrden gowrak gurluşyk meýdany…

HABARLAR

Tigir merkezi näme?

Tigir merkezi näme?

Tigir merkezleri ulagyň tigirleriniň möhüm bölegidir.Olar tigir bilen asmanyň arasyndaky baglanyşykdyr.Netijede, tigiriň mehanizminde möhüm rol oýnaýarlar.

Hub göteriji au-nyň esasy böleklerinden biridir ...
Enjamyň kadaly işlemegi üçin ...